Diagnostika motorových vozidiel v autorizovanom servise Dekarbonizácie - Košice

Ak Vám svieti niektorá z kontroliek a Vy neviete, čo sa s vozidlom deje, ozvite sa nám! Pomocou softvérovej diagnostiky rýchlo zistíme o aký problém sa jedná a zabezpečíme jeho odbornú opravu.

Načo slúži diagnostika

Autodiagnostika je vhodná na zistenie závad vozidla, keďže každé chybové hlásenie sa ukladá do pamäti závad. Na základe týchto hlásení náš technik určí, aký by bol najvhodnejší spôsob opravy.

Prevencia

Keď je všetko v poriadku, často zabúdame na prevenciu a pravidelné kontroly vozidla. Podobne ako tomu je pri výmene oleja, je vhodné pripojiť auto na diagnostiku približne každých 10 až 15 tisíc kilometrov. Dá sa tým predísť drahým opravám problémov, ktoré sa dajú odhaliť dávno predtým, než sa chyba prejaví v plnej sile.

Kontrola pred TK/EK

Počas TK/EK bude technik merať rôzne hodnoty vozidla. V prípade, že tieto hodnoty nebudú spĺňať aktuálne požiadavky môžu Vaše vozidlo odstaviť, kým chyby neodstránite. Dá sa tomu však predísť servisnou kontrolou pred TK/EK. Okrem chybových hlásení vie autodiagnostika čítať aj aktuálne hodnoty sledovaných parametrov. Tým pádom vieme na to prísť v predstihu a závadu odborne vyriešiť do termínu TK/EK.