Návrat výkonu, zníženie dymovosti a emisií. Odborné čistenie EGR ventilu od autorizovaného servisu Dekarbonizácie - Košice.

EGR/AGR ventil je súčasť moderných motorov, ktorá slúži na znižovanie emisií výfukových plynov. Aby sa emisie minimalizovali prejde približne 20% výfukových plynov spaľovacím procesom ešte raz cez sanie, kde nechajú karbónovú usadeninu.

čistenie EGR ventilu

Správne fungujúce EGR/AGR

Kým funguje EGR/AGR ventil správne, otvára a zatvára priechod sacieho a výfukového potrubia. V otvorenej polohe je najmä pri menšej námahe, teda nižších otáčkach. Vyššie otáčky vyžadujú vyšší pomer kyslíka vo valcoch a tým pádom musí byť EGR/AGR zatvorený.

Nefunkčnosť EGR/AGR ventilu

EGR/AGR sa časom zanesie karbónovými usadeninami, ktoré sú vo výfukových plynoch. Zanesený ventil sa tak neotvára a nezatvára správne, čo vyústi do dvoch možných scenárov.

Ak sa ventil nezatvorí ani pri vyšších otáčkach do motora prúdia výfukové plyny, ktoré znižujú obsah kyslíka. To zníži výkon motora, keďže výkon kyslík proste potrebuje.

Ak sa ventil zasekne v zatvorenej polohe je to z hľadiska výkonu lepší prípad a vodič o tom nemusí mať ani tušenie, zvýši sa však objem emisií a vozidlo nemusí splniť požiadavky emisnej kontroly. Riadiaca jednotka často aktivuje núdzový režim alebo chybu Check Engine.

Prejavy zaneseného EGR/AGR ventilu

Ak EGR/AGR ventil nefunguje správne môže vozidlo trpieť:

riešenie

Riešením môže byť nahradenie starého EGR/AGR ventilu novým čo môže byť pomerne nákladné. Alternatívou je vyčistenie EGR/AGR ventilu. Čistenie EGR/AGRka vykonávame v rámci kompletnej dekarbonizácie motora. Ak je zanesený ventil EGR/AGR, tak bude zanesené aj sanie, ktoré je nutné taktiež vyčistiť.

Ventil, ktorý je odborne vyčistený môže opäť správne fungovať a Vášmu autu sa:

Správne riešenie je vysoko individuálnou záležitosťou, preto odporúčame prísť s vozidlom ku nám na Jarmočnú 2 v Košiciach, kde sa na neho pozrieme.